Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Покупця на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну чинність відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом акцепту.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

 • факт реєстрації Покупця на Сайті Продавця та оформлення Замовлення Товарів Продавця на сайті продавця https://https://stroygidravlika.com/ (далі – «Інтернет-сайт»);
 • оплата Товарів Продавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором та на відповідних сторінках Сайту Продавця https://https://stroygidravlika.com/;
 • письмове (у т. ч. в електронній формі електронною поштою) повідомлення Покупця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, вказану на сайті https://https://stroygidravlika.com/;

1.5. Укладаючи цей договір, Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на товари та всіх додатків (у разі їх наявності), які є невід'ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Покупець не погоджується з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не має права купувати товари за цим Договором.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

 • * «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на веб-сайті https://https://stroygidravlika.com/;
 • * «Акцепт» - надання Покупцем повної та безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового екземпляра Договору Сторонами;
 • * «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети;
 • * «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • * «Продавець» - компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.
 • * «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • * «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

 • добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, який є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний сповістити Покупця телефоном або електронною поштою.

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, аннулировать заказ.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата за Товар здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівку в гривнях за рахунок Покупця.

5.2. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється через транспортні компанії, де здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи, перелік яких визначено законодавством України.

Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • зміну виробником зовнішнього вигляду товару;
 • за незначну невідповідність кольорової гами товару може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення;
 • за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

8.6. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його публікації на сайті https://https://stroygidravlika.com//

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, яка вказана при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що термін дії цього Договору не може становити менше ніж 3 (три) календарні місяці. Цей Договір вважається узгодженим Покупцем та укладеним за місцезнаходженням продавця з дати акцепту.

11.3. Власним акцептуванням Договору Покупець добровільно дає згоду на збирання та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомими, будуть використовуватися в комерційних цілях, у тому числі отримання інформації про замовлення та опрацювання інформації про нього, відправки по телекомунікаційним засобам зв'язку (електронного) поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-яку іншу інформацію про діяльність сайту https://https://stroygidravlika.com// У разі небажання отримувати інформацію про діяльність Сайту https://https://stroygidravlika.com// Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову чи електронну адресу Продавця.

11.4. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману внаслідок виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або потрібне державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

11.4. Продавець самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Продавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору та додатків до нього, включаючи правила купівлі-продажу за цим Договором. При цьому Продавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті Продавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього є дійсною.